Privacy- en Cookiebeleid

Inleidende bepalingen

Wij zijn ons ervan bewust dat u persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met virkons.nl Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de zakenrelatie met Erika Handelsonderneming. Wanneer u iets koopt dan gebruiken we uw gegevens om het product mee te geven of af te leveren en voor de financiële afhandeling.

Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit virkons.nl, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Al uw persoonlijke gegevens worden bij ons opgeslagen in een beveiligde database. Als u zich via de webshop of op een andere manier opgeeft voor een activiteit van virkons.nl (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Als uw organisatie klant of toeleverancier is van Erika Handelsonderneming, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voorkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft Erika Handelsonderneming een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegeven verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen activiteit of anderszins) aanvullende informatie te sturen over Betawinkel.nl zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief en facturen, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en/of leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten bij Erika Handelsonderneming afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van Erika Handelsonderneming beter kunnen invullen.

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens

Erika Handelsonderneming verzamelt geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid of geloof. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Erika Handelsonderneming de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Erika Handelsonderneming de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Erika Handelsonderneming op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de websites

Onze webshop wordt gehost en beheerd door Carlytheelen.nl. Hiervoor heeft Erika Handelsonderneming een verwerkersovereenkomst afgesloten met Carlytheelen.nl. Meer informatie over verwerkers-overeenkomsten is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op onze webshop zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Erika Handelsonderneming geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop derden met (persoons)gegevens omgaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.

We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Naast functionele cookies plaatsen we ook een niet-functionele cookie. Deze is niet nodig voor het goed laten functioneren van de website maar hierdoor kunnen we bezoek meten.

Uitnodigingen en overige mailings

Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van Betawinkel.nl of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten etc. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons e-mailadres info@virkons.nl.

Verstrekkingen aan derden

Erika Handelsonderneming verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Erika Handelsonderneming bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbriefbeheerder, CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder)

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk en per e-mail op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over Erika Handelsonderneming, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Nationale Privacytoezichthouder.

Erika Handelsonderneming, virkons.nl

Aan de heibloem 17,
6093 PE HEYTHUYSEN

+31 (0) 475 49 8000

Rechten van de persoon van wie persoonsgegevens zijn verwerkt bij virkons.nl

  • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.
  • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op inzage: het recht om de eigen persoonsgegevens die Erika Handelsonderneming verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
  • Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Erika Handelsonderneming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Betawinkel.nl

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze webshop worden gepubliceerd. Betawinkel.nl adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 26 september 2020.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@virkons.nl.