Waarom Virkon-S


Operationale voordelen. Omdat Virkon™S simpelweg meer biedt.
Geen rotatie nodig.

Onafhankelijke studies tonen aan dat Virkon™S, in tegenstelling tot sommige andere desinfectiemiddelen, niet lijdt tot de ontwikkeling van resistentie en kruisresistentie. Het is dus niet nodig om Virkon™S met andere desinfectiemiddelen te roteren.

Superieur veiligheidsprofiel.

Er zijn omvangrijke investeringen gedaan om de veiligheid van de gebruikers van Virkon™S vast te stellen. De resultaten tonen aan dat Virkon™S niet corrosief is voor de huid en geen overgevoeligheid veroorzaakt. De gebruikelijke gebruiksconcentratie van 1:100 (1%) is niet irriterend voor de huid en ogen en is geen sensibiliserend middel.

Bewezen effectief bij lage temperaturen.

Het is belangrijk voor het dagelijks gebruik van een desinfectiemiddel dat het ook bij lage temperaturen goed functioneert. Het is bekend dat de functionaliteit van ontsmettingsmiddelen kan afnemen wanneer de temperatuur daalt en het is aangetoond dat de prestaties van formaldehyde afnemen wanneer de temperatuur wordt verlaagd. Virkon™S blijft echter onverminderd effectief tegen verschillende virussen bij een temperatuur van 4°C. Operationale voordelen.

Makkelijk in transport en opslag.

Virkon™S kan gemakkelijk en snel getransporteerd worden per spoor, over zee of door de lucht. Het wordt niet geclassificeerd als “vervoersgevaarlijk”, wat de kosten voor transport en gekwalificeerd personeel drukt. De complexiteit en restricties die gepaard gaan met het transport van gevaarlijke stoffen zorgen vaak voor een lange transportduur.

De poedervormige formulering van Virkon™S vereenvoudigt de opslag. Dankzij de stabiliteit van het poeder kan het worden opgeslagen voor langere periodes, wat het uitermate geschikt maakt om op voorraad te houden.